Verslikken

Wanneer een cliënt zich verslikt, komt eten of drinken in de luchtpijp terecht. In de meeste gevallen zal de cliënt die zich verslikt een hoestbui krijgen. Hoesten zorgt ervoor dat datgene wat in de luchtpijp is gekomen er als het ware 'uit wordt geblazen'. Als de cliënt het benauwd krijgt, niet meer kan praten of hoesten, geen lucht meer kan krijgen en blauw wordt, moet je ingrijpen.

Aandachtspunten
Verslikken in dik vloeibaar en vast voedsel komt minder vaak voor, maar levert een groter gevaar op dan verslikken in dun vloeibaar voedsel. Probeer rustig te blijven en waarschuw bij een dreigende verstikking altijd een arts. Laat de cliënt niet alleen. Benoem wat je gaat doen. Wanneer een cliënt schrikt van een handeling of aanraking zal hij reflexmatig inademen waardoor de voedselbrok nog verder de keel in kan schieten.

Ga NIET tussen de schouders slaan als de cliënt zich verslikt in drinken. Het slaan onderbreekt het hoestritme en dat is niet goed.

Geef geen slokje water na het verslikken: dit maakt het alleen maar erger. De hoestprikkel kan dan weer uitgelokt worden.

Hulp bij verslikken bij cliënt in rolstoel
De Heimlich manoeuvre wordt vaak aangeleerd in een situatie waarbij de helper achter de cliënt gaat staan. Bij cliënten in een rolstoel is dat niet altijd mogelijk. In deze filmpjes van het ALS Centrum Nederland wordt de Heimlich manoeuvre uitgevoerd terwijl je voor de cliënt zit. Er is een filmpje voor als je alleen bent en voor samen.

Heimlich manoeuvre alleen
https://www.youtube.com/watch?v=LjY-Fr-1Oe4

Heimlich manoeuvre samen
https://www.youtube.com/watch?v=lAGPlm78juc 

Sluiten

Wanneer iemand zich verslikt, komt eten of drinken in de luchtpijp terecht in plaats van in de slokdarm. In de meeste gevallen krijgt iemand die zich verslikt een hoestbui. Hoesten zorgt ervoor dat datgene wat er in de luchtpijp is gekomen, daar als het ware uit wordt geblazen.

 • Bewusteloos
 • Cyanose, Paarsblauwe verkleuring van het gezicht
 • Ademnood, ernstige benauwdheid, Ademt moeilijk
 • Hoesten en kokhalzen
 • Cliënt praat
 • Hoesten of kortademig
 • Angst en paniek

Vragen

 1. Deed de situatie zich plotseling voor? Zo ja, ga naar 3
 2. Wat is er gebeurd? Ga – indien van toepassing – naar benauwdheid, reanimeren of andere klacht
 3. Is de cliënt bij bewustzijn? Indien bewusteloos- naar advies
 4. Stikt de cliënt? Indien de cliënt stikt- naar advies
 5. Vraag de cliënt het hoesten en door te gaan met hoesten. Als de cliënt iets uitspuugt, de situatie opnieuw beoordelen.
 6. Probeer het voorwerp uit de mond te halen.
 7. Ademt de cliënt normaal? Zo ja, terugbellen wanneer de cliënt bewusteloos raakt of dreigt te stikken
 8. Is de cliënt bekend met slikproblemen?
 9. Neemt de cliënt oraal de voeding in of heeft de cliënt sondevoeding? Bij sondevoeding; zet de voedingspomp uit en haal de sonde uit de neus

Advies

 1. Als de ademweg gedeeltelijk geblokkeerd is, zal de cliënt dat meestal zelf kunnen opheffen door te hoesten.
 2. Blijf zelf rustig, niet in paniek raken
 3. Vraag hulp van een collega
 4. Blijf bij de cliënt
  • Cliënt praat
  • Hoesten of kortademig
  • Angst en paniek

Verslikken in vloeistof

 1. Help de cliënt door hem/ haar te instrueren zo rustig mogelijk door te ademen en krachtig te hoesten.
 2. Mond- en keelholte inspecteren of er iets inzit. Verwijder het gebit uit de mond.
  • Laat de cliënt voorover buigen
  • Zachtjes op de rug kloppen
  • GEEN DRINKEN GEVEN
  • HEIMLICH GREEP NIET TOEPASSEN
  • Wanneer er niets in de mondkeelholte zit en de cliënt normaal praat, de komende 3 dagen controle van lichaamstemperatuur.

Verslikken in voedsel

 1. Stimuleer de cliënt krachtig te hoesten, zodat het voedsel los kan schieten.
 2. Stoten tussen de schouders
  • Ga naast en een beetje achter de cliënt staan.
  • Leg één hand op de borst en laat de cliënt naar voren buigen
  • Geef met de hiel van je vrije hand maximaal vijf krachtige slagen op de rug, tussen de schouderbladen.
  • Stop zodra het voorwerp verwijderd is
  • Als dat niet lukt ga over tot buikstoten – Heimlich greep

Achtergrondinformatie

© 2021 Archipel Zorggroep (Verpleegkundige Triage) - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap