Roodheid van de huid / huiduitslag

Huiduitslag (exantheem) is een reactie van de huid als gevolg van een lokale of lichamelijke ( systemische) aandoening. Een exantheem uit zich vaak als erytheem: rode huidvlekken door bloedovervulling (hyperemie) als gevolg van bloedvatverwijding (vasodilatatie). Het is uitslag aan het buitenoppervlak (epidermis) van het lichaam en wordt onderscheiden van enantheem ( uitslag op slijmvliezen)

Lokaal
Reactie op contact huid met planten (brandnetel, berenklauw) of insectenbeten(wesp, horzel, teek). Een infectie mogelijke oorzaken kunnen beschadiging van de huid, krabben, brand, bij huiddefect. Systemisch
Allergische reactie op voedsel, medicatie of insectenbeet. Een geneesmiddelexantheem is iets waar je alert op moet zijn in het verpleeghuis.

Oorzaak exantheem

 • antibiotica
 • barbituraten
 • sulfa bevattende medicijnen
 • Exantheem fixa, (rood-paarsvlekken op steeds dezelfde plaats)
 • antibiotica, waaronder sulfaatantibiotica, tetracyclines
 • fenolftaleïne (sommige laxeermiddelen)
 • Purpura
 • anticoagulantia
 • sommige diuretica

Eczeem
Term wordt meestal gebruikt voor de bovenste lagen van de huid. Het is een jeukende plek op de huid en er zijn verschillende fasen te herkennen:

 • acute fase : jeuk, erytheem., knobbeltjes, blaasjes en/ of natten, schilfering, korsten, kloven
 • sub acute fase: afname van deze verschijnselen met uitzondering van jeuk en roodheid
 • chronisch eczeem: afname jeuk en roodheid en vorming van grove huid(lichenificatie)

Dermatis
Term wordt meestal gebruikt voor de diepere lagen Verschijnselen zijn; rode huid, huidirritatie, huidpijn, pijnlijke plekken, blaasjes.

 • Oppervlakkige huidinfecties: ontsteking van enkel de bovenste huidlaag; roodheid, zwelling, pijn, zweertjes, puistjes, pusvorming (huidabces).
 • Diepere huidinfecties: tevens ontsteking van de dieper huidlaag en het onderliggende bindweefsel; roodheid, zwelling, pijn, koorts.

Mogelijke oorzaken van dermatitis: verstoorde huidafweer reactie(=immuunreactie), zoals bij eczeem, psoriasis. infectie van de huid met micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels, gisten en parasieten. bijwerking van medicijnen, m.n. antibiotica

Erysipelas
Een acuut beginnende infectie van de dermis en van de subcutis, gepaard gaande met (vaak hoge koorts), koude rillingen algehele malaise en hoofdpijn, me veroorzaakt door bacterie (streptokokken).

Sluiten

Erytheem is een veelvoorkomend vaak onschuldig symptoom. Soms is het een uiting van een ernstige infectieziekte (erysipelas) die snelle behandeling behoeft. Erytheem kan gegeneraliseerd voorkomen of lokaal.

 • acute allergische reactie gepaard gaande met zwelling in halsgebied
 • voorkomen van dezelfde klachten bij andere cliënten
 • allergische reactie ten gevolge van antibioticagebruik, andere medicatie of voedsel
 • koorts (erysipelas)
 • opleving van eczeem die behandeling behoeft
 • evaluatie medicatievoorschrift dat geleid heeft tot allergische reactie

Vragen

 1. Wanneer is de uitslag/roodheid gesignaleerd/ontstaan?
 2. Waar zit de uitslag/roodheid precies (gezicht, nek, rug, handen, knieholten)?
 3. Hoe ziet de uitslag/roodheid er uit (begrensd, zonder begrenzing)?
 4. Is cliënt bekend met allergieën?
 5. Is cliënt bekend met een huidaandoening?
 6. Heeft cliënt jeuk?
 7. Heeft cliënt pijn?
 8. Wordt nachtrust belemmerd door jeuk/pijn?
 9. Is cliënt recentelijk gestart met een nieuw medicijn (b.v. antibiotica)?
 10. Heeft cliënt eerder deze klachten gehad? Zo ja, wat was de diagnose en behandeling?
 11. Heeft cliënt nog andere klachten? (zwelling, benauwdheid)
 12. Welke medicijnen gebruikt cliënt?
 13. Hebben meerdere cliënten deze klachten?

Advies

 1. Bij allergische reactie: observatie uitbreiding erytheem en/of zwelling. Vitale functies inclusief ademfrequentie controleren. Aangedane lichaamsdelen eventueel koelen.
 2. Jeuk: zie bij jeuk.
 3. Eczeem:
  • bestrijdt droge huid (geen zeep, niet te warm water, na het wassen huid invetten) ook indien eczeem niet actief is.
  • vermijdt irriterende en afsluitende kleding dus katoen / natuurzijde.
  • zonlicht heeft een positief effect maar niet te veel!
  • eventueel ’s nachts katoenen handschoenen dragen (krabben).
 4. Erysipelas:
  • indien mogelijk koelen met natte verbanden.
  • overleg arts over start antibiotica en eventueel pijnstilling.
  • controles temperatuur afspreken.

Achtergrondinformatie

© 2021 Archipel Zorggroep (Verpleegkundige Triage) - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap