Hoesten (acuut)

Hoesten is geen ziekte maar een zinvolle verdedigingsreactie van ons lichaam. Door het hoesten worden longen en luchtwegen schoongehouden, waardoor de ademhaling optimaal kan plaats vinden. Hoesten heeft dus in het algemeen een nuttige functie.

Er zijn twee soorten hoest.
Allereerst de productieve hoest. De hoestprikkel wordt veroorzaakt door te veel slijm of pus in de luchtwegen. Het hoesten levert dus iets op: slijm en/of pus komen uit de longen naar boven.

De tweede soort is de droge hoest, ook wel prikkelhoest of kriebelhoest genoemd. Ondanks het hoesten komt er niets naar buiten. Het hoestcentrum wordt eigenlijk voor niets geprikkeld. Sterker nog: juist door het hoesten worden de slijmvliezen steeds erger geïrriteerd.

Verkoudheid en griep geven vaak aanleiding tot hoest. Virussen en bacteriën kunnen luchtweginfectie en soms zelfs longontsteking (pneumonie) veroorzaken met hoesten tot gevolg. Dit kan zowel een productieve hoest alsook een kriebelhoest geven. Ook neusverkoudheid of bijholte ontsteking (sinusitis) kan hoest veroorzaken. Inhaleren van rook- en stofdeeltjes (bijvoorbeeld sigarettenrook) kan ook leiden tot hoesten. Andere veel voorkomende oorzaken van hoest zijn (brandend) maagzuur, allergieën, bijwerkingen van bepaalde medicijnen en soms zelfs spanningen of stress. Hierbij is er vaak sprake van een kriebelhoest.

Soms is hoesten het gevolg van een minder goed pompend hart of van longkanker. Een enkele keer is tuberculose of een andere longziekte de oorzaak.

Een aantal van deze oorzaken geeft ook klachten van nachtelijk hoesten waardoor de nachtrust ernstig verstoord kan raken.

Oorzaken

 • Vochtophoping in de longen (bij hartfalen)
 • Bijwerking van ace-remmers
 • Astma/COPD
 • Roken
 • Longembolie
 • Verkoudheid/griep
 • Onschuldig virale infectie
 • Kinkhoest
 • Pneumonie
 • Pseudo-Kroep
 • Chronische hoest
 • Kortademig

Klik hier voor nog meer informatie

Sluiten

Acuut hoesten: hoesten korter dan 3 weken

 • Ophoesten van (grote) hoeveelheden bloed
 • Kortademig in rust (AF > 20 x/min)
 • Ernstig benauwd; blauw aanlopen
 • Hoge koorts (> 38,5°C)
 • Ernstig ziek
 • Pijn die vastzit aan de ademhaling
 • Veranderd hoestpatroon
 • Ongewild afvallen
 • Niet benauwd

Vragen

 1. Wat is de bloeddruk, pols, temperatuur, ademfrequentie (eventueel saturatie)?
 2. Hoe lang hoest cliënt? &kt; 3 weken is acuut, > 3 weken is chronisch.
 3. Wat voor soort hoest is het? Blafhoest, in aanvallen met gierende ademhaling, prikkelhoest of slijm ophoesten, kriebelhoest, vastzittende hoest.
 4. Bij > 3 weken is het hoestpatroon veranderd, is cliënt afgevallen.
 5. Tijdstip van hoesten? Dag/nacht, recidiverend, voortdurend, periodiek.
 6. Is hoest productief? Zo ja, kleur + aspect sputum, bloed bijmenging, (vieze geur)?
 7. Heeft cliënt nog andere klachten? Neusverkouden, keelpijn, niezen, oorpijn.
 8. Heeft cliënt hart- of longziekten?
 9. Voelt cliënt zich ziek?
 10. Heeft cliënt pijn bij het hoesten of tijdens diep zuchten?
 11. Rookt cliënt?
 12. Wat zijn de afspraken over medische behandelingen?

Advies

 1. Uitleg aan cliënt/familie/verzorging dat hoesten bij een ongecompliceerde luchtweginfectie over gaat zonder specifieke maatregelen binnen 2 à 3 weken. Ongecompliceerd: zonder koorts, polsfrequentie &kt; 100 en ademfrequentie &kt; 20 en geen andere klachten.
 2. Roken (ook passief) vermijden; kan oorzaak zijn of duur hoestklachten verlengen.
 3. Niet veelvuldig schrapen van de keel; kan hoesten onderhouden.
 4. Geef regelmatig een lepel honing of een dropje.
Bij hoesten met koorts, maar zonder dat cliënt ernstig ziek overkomt:
 1. Voorlichting en advies als hierboven omschreven.
 2. Toevoegen Paracetamol 3 – 4 x daags 1000 mg door VPK4.
 3. Indien geen verbetering of verslechtering van klinische toestand arts laten beoordelen.
! Bij hoesten, koorts én ziek zijn arts laten beoordelen

Achtergrondinformatie

© 2021 Archipel Zorggroep (Verpleegkundige Triage) - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap