Bloedsuiker laag - HYPOGLYCEMIE

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus is een stofwisselingsziekte. Er is onvoldoende insuline in het lichaam aanwezig of het lichaam is onvoldoende gevoelig voor insuline om de glucose door de cellen als brandstof op te laten nemen. Gevolg: glucose stapelt zich op in het bloed.

Glucose wordt door de cellen gebruikt als brandstof. Bijv. spieren, die tijdens het fietsen arbeid moeten verrichten, hebben brandstof nodig. Insuline is nodig om die brandstof (glucose) de cellen binnen te krijgen. De hersenen functioneren alleen op glucose. De hersenen hebben echter geen insuline nodig om glucose op te kunnen nemen!! Je moet wel kunnen blijven functioneren! Bij niet Diabetes cliënten liggen de gemiddelde bloedsuikerwaarden tussen de 4 en de 7 mmol/l.

Glucose wordt door het lichaam gemaakt uit koolhydraten, die met de voeding binnen komen. Koolhydraten zitten bijv. in: Brood, aardappelen, macaroni, koek, limonade, vruchtensappen en snoep.

Het maakt niet uit of je als Diabetes cliënt tabletten of insuline gebruikt. De behandeling is anders, de ziekte, de verschijnselen en de complicaties zijn hetzelfde!

Afwijkende bloedglucosewaarden

Bij afwijkende bloedglucose waarden kan er sprake zijn van hypoglycaemie of hyperglycaemie.

Hypoglycaemie

Hier is dan sprake van een te laag bloedglucose gehalte. Te laag wil zeggen: onder de 4 mmol/l met klachten zoals duizelig, zweten, beven etc. Cliënten kunnen ook een lage bloedglucose hebben zonder klachten. Behandeld moet er worden als de bloedglucose lager is dan 3 mmol/l.

Denk er aan dat de hersenen geen insuline nodig hebben om glucose op te kunnen nemen. De hersenen gaan signalen uitzenden om het te lage glucosegehalte in het bloed te verhogen. Je moet immers kunnen blijven functioneren! Lichamelijk en vooral geestelijk is een hypo een nare gewaarwording!

Hoewel je niet doodgaat aan een hypoglycemische coma als je er niets aan doet, omdat er meestal nog reserve glucose in de lever en de spieren is, kan het een behoorlijk lange tijd duren eer die reserve voorraad wordt aangesproken. Duidelijk is wel dat een hypo schade veroorzaakt aan de hersenen! Snel ingrijpen is dus geboden.

Soms zijn de klachten bij een hypoglycaemie bij ouderen minder uitgesproken en voelen de ouderen de verschijnselen zelf niet of niet goed aan. Hierdoor kunnen zij in een diepe hypo terecht komen zonder hier zelf op te kunnen anticiperen.

klik hier voor de richtlijn diabetes van Verenso (2011)

Sluiten

Bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol/l. Cliënt is bleek, moe, bezweet, duizelig, ziet slecht, beeft/trilt/ geeuwt, praat met dubbele tong, heeft wisselend humeur/ prikkelbaar, hoofdpijn, wazig zien, oorsuizen, concentratiestoornissen. Bij verdere daling < 1.5 mmol/l ontstaat slaperigheid, verlaagd bewustzijn, neurologische uitval, insulten en tenslotte coma.

 • niet bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol/l EN
 • bewusteloosheid OF
 • verward of verminderd aanspreekbaar/suf
 • bij bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol na correctie hypoglykemie en/of verslechtering klinisch beeld EN
 • braken OF
 • koorts
 • ontregeling bloedsuikers

Vragen

 1. Is cliënt aanspreekbaar?
 2. Niet aanspreekbaar: wat is de bloedsuikerwaarde, bloeddruk, pols en temperatuur?
 3. Wél aanspreekbaar: waarom is de bloedsuikerwaarde gemeten (eigen verzoek, bleek, zweten, prikkelbaar, trillen) en wat is de bloedsuikerwaarde?
 4. Heeft cliënt gegeten?
 5. Wordt de suikerziekte behandeld met tabletten of insuline?
 6. Is cliënt ziek; koorts, braken, diarree, infecties?
 7. Kan de cliënt (nog) slikken, heeft cliënt een maagsonde?
 8. Zijn er door de arts afspraken gemaakt met betrekking tot de behandeling van hypoglycemieën?

Advies

BLOEDSUIKERWAARDE <4.0 mmol/l én cliënt is aanspreekbaar, kan slikken (of heeft een sonde):
 1. geef 200ml ranja te drinken (1/4 deel siroop, 3/4 deel water), daarna een belegde boterham/pap
 2. controleer na 1 uur bloedsuiker of eerder als cliënt buiten bewustzijn raakt. Als bloedsuiker weer <4.0: stap nog eenmaal doorlopen. Indien bloedsuiker dan nog <4.0 blijft: overleg arts
 3. noteer in arts agenda/meld aan praktijkverpleegkundige
BLOEDSUIKERWAARDE <4.0 mmol/l én cliënt is NIET aanspreekbaar of kan niet slikken én heeft geen maagsonde:
 1. spuit 1 ampul van 1 mg glucagon subcutaan
 2. overleg met arts
 3. als cliënt weer bij bewustzijn is handelen volgens stap 2
 4. noteer in arts agenda /meld aan praktijkverpleegkundige
N.B. bij het meten van een hyperglykemie ná een hypoglykemie geen actie ondernemen. Het lichaam heeft 24 uur nodig om van een hypoglykemie te herstellen.

Controleer bij sterk afwijkende waarden en/of twijfel! Er kan veel fout gaan bij een bloedglucose bepaling
Toevoeging:

 • Is het teststripje niet over de datum?
 • Is het bloedsuikerapparaat geijkt?
 • Zijn de handen gewassen voordat er bloedsuiker geprikt is?

Achtergrondinformatie

© 2021 Archipel Zorggroep (Verpleegkundige Triage) - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap