Bloedneus

Verouderingsveranderingen neus en neusslijmvlies
Het neusslijmvlies wordt veel droger door atrofie mucus producerende klieren. De atrofisch wordende mucosa geeft het gevoel van neusverstopping. Het mucociliair transport wordt minder effectief, dit kan samen met een afname van de autonome controle leiden tot een postnasal drip en een loopneus. Fragielere en sclerotischere bloedvaten in neus: → makkelijker epistaxis. Olfactorische systeem gaat achter uit → reuk slechter. Kraakbeen van de neus worst slapper/zwakker → meer obstructie. Makkelijker aanzuigen neusvleugels. Een preexistente septumdeviatie kan opeens problemen gaan geven.

Acute neusbloeding
De meeste neusbloedingen zitten anterieur. De bloeding begint uit de neus maar later kan ook via de keel bloed komen. Een posterieure neusbloeding is meestal heviger en de lekkage begint vaak in de keel. Hiervoor is vaak insturen nodig i.v.m. met de hevigheid. Vaak is de mucosa al zeer teer door de veroudering en droogte en kan bij een relatief klein trauma (peuteren, hard snuiten) gaan bloeden. Hypertensie kan dit verergeren evenals bloedverdunners.

Behandeling persisterende bloeding
Bij een persisterende bloeding zal de arts de bloeding middels tamponneren of chemisch coaguleren stoppen. Tamponade van de neus verlaagt echter de zuurstofconcentratie in het bloed bij ouderen. Ouderen kunnen minder goed omschakelen om een mondademhaling. Met name tijdens de slaap kan dyspnoe/apnoe en ademstilstand optreden. Let hierop!! Er zijn diverse tampons beschikbaar. Veel gebruikt is de meroceltampon. Voor het inbrengen hard en slank, maar opzwellend in de neus. Belangrijk: Breng de tampon goed in, dwz niet alleen helemaal voorin, de hele tampon dient in de neus te zitten. Eventueel kan wat vaseline de introductie vergemakkelijken. Na 2 dagen pas verwijderen. 1 of 2 cm gaastampon met vaseline: gelaagd plaatsen in de neus. Moeilijker in te brengen. In de niet-ziekenhuis setting is de Rapid Rhino® tampon heel makkelijk te gebruiken. Dit is een tampon die makkelijk in te brengen is (vergelijkbaar met de merocel) en daarna opgeblazen wordt. De tampon vormt zich zo naar het neusoppervlak. Na 2 dagen langzaam leeg laten lopen en verwijderen als er geen recidief bloeding hierbij optreedt. Bij recidief bloeding weer opblazen.

Chemische coagulatie
In een verpleeghuis kan een duidelijk focus op het anterieure septum gemakkelijk chemisch worden aangestipt met trichloorazijnzuuroplossing. Dit is echter niet mogelijk als het nog actief bloedt. Belangrijk: Niet morsen, dan ontstaan gemene laesies elders. Altijd maar 1 zijde tegelijk. Hierna wachten tot de wond geheel genezen is hierna pas contralateraal behandelen (cave septumperforatie). Als de bloeding niet stopt of vaak recidiveert zal de arts verwijzing naar de KNO overwegen.

Preventie

Vaak wordt een droog neusslijmvlies met korstvorming gezien. Bij verwijdering van de korst treedt dan gemakkelijk een neusbloeding op. Behandeling bestaat dan uit: goed bevochtigen (spoelen met fysiologisch zout) eventueel in combinatie met een neus zalf een meer vochtige binnen omgeving. Soms kan een septumcorrectie of correctie van het klepgebied nodig zijn.

Sluiten

Bloeding uit (meestal) het vaatrijke gebied van het slijmvlies op het voorste deel van het neusschot (= locus Kiesselbachi) of van de meer naar achter gelegen bloedvaten. De ernst van de neusbloeding is afhankelijk van de plaats van de bloeding en van de aandoening die er de oorzaak van is.

 • bij niet te stelpen neusbloeding met dreigende shockverschijnselen (systole < 100; diastole < 50; pols > 100), zie bij shock
 • indien bloeding meerdere malen optreedt maar wel te stelpen is
 • bij verdenking doorgestoken antistolling bij acenocoumarol gebruik, overleg vit K-druppels
 • eventueel Hb-controle (vingerprik)
 • bij recidiverende neusbloedingen

Vragen

 1. Bloeddruk en pols?
 2. Welke medicatie gebruikt cliënt (antistolling zoals Fraxiparine, Ascal, Acenocoumarol ) is er een laatste INR bekend?
 3. Hoelang bloedt cliënt al?
 4. Komen er stolsels mee? Hoe groot?
 5. Is er een aanwijsbare oorzaak voor de bloeding? (snuiten, pulken, trauma)
 6. Is cliënt bekend met neusbloedingen of bloedingen elders?
 7. Heeft cliënt een stollingsafwijking, bloedziekte of anemie ( is er een HB waarde bekend)?
 8. Welke acties zijn er ondernomen om de bloeding te stelpen?

Advies

 1. Neus goed laten snuiten tenzij neusbloeding gevolg is van een trauma waarbij sprake kan zijn van een schedelbasisfractuur.
 2. In licht voorovergebogen houding neus dichtduwen net onder de ossa nasalia (net onder het benig gedeelte); 15 minuten zo blijven zitten. Hierna pas handen verwijderen. Herhaal zo nodig deze stap nog 1 x 10 minuten.
 3. 1 á 2 gaastampons gedrenkt in Xylometazoline 1% gelaagd plaatsen met behulp van kniepincet zover achter in de neus als mogelijk.
 4. Indien aanwezig Merocel neustampon inbrengen; breng de tampon goed in. Dit wil zeggen in rugligging recht naar achteren en niet alleen voorin maar de hele tampon dient in de neus te zitten. Eventueel kan wat vaseline de introductie vergemakkelijken.
 5. Na 2 dagen tampon verwijderen indien bovenstaande acties niet tot stelping van de bloeding hebben geleid overleg met arts voor consult KNO-arts op een eerste hulp of polikliniek.

Achtergrondinformatie

© 2021 Archipel Zorggroep (Verpleegkundige Triage) - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap