Ademweg obstructie

De keel wordt aan de bovenkant begrensde door de neusholte. De scheiding tussen mond en neus wordt gevormd door de huig. Aan de voorkant wordt de keelholte begrensd door het strottenhoofd (larynx) Deze kan worden afgesloten door het strotklepje. Aan de achterkant wordt de keelholte begrensd door de slokdarm.

De twee belangrijkste taken van het keelgebied zijn de spraak en het voorkomen van verslikking. De keel is het gebied waar spijskanaal en luchtweg elkaar kruisen.

Keelpijn
Meestal is er bij keelpijn sprake van een lichte irritatie van het slijmvlies van mond, neus en keelholte. Wanneer deze irritatie voortduurt en er bovendien een relatieve uitdroging optreedt, kan het slijmvlies sneller geïnfecteerd raken. Dit gebeurt dan door virussen of bacteriën.

Keelontsteking (faryngitis)
Ontsteking van het slijmvlies in de keelholte, keelwand, verhemelte en of amandelen. Ook kan het strottenhoofd ontstoken zijn. Bij laryngitis zijn de stembanden ontstoken. Keelontsteking geneest meestal binnen 1 tot 2 weken spontaan.

Strottenhoofdklep ontsteking (epiglottis)
Ontsteking van het klepje bij het strottenhoofd. Meestal veroorzaakt door een infectie met een griepvirus.

Strottenhoofdkanker
Gezwel in het strottenhoofd. (Mogelijke) verschijnselen zijn; heesheid door aantasting van de stembanden, slikproblemen, knobbel in hals (als gevolg van uitzaaiingen naar een hals lymfeklier) stemverlies.  Mogelijke oorzaken zijn roken en overmatig alcoholgebruik.

Anafylactische reactie (allergie)
Een anafylactische reactie treedt gewoonlijk pas op na herhaald contact met een stof waarvoor men overgevoelig is (=allergeen) Het is belangrijk dat de arts weet voor welke stoffen of medicijnen de cliënt overgevoelig is en of die in het verleden al eerder dergelijke klachten heeft gehad. Deze anafylactische reactie kan o.a. benauwdheid en zwelling veroorzaken door vochtophoping (=oedeem) o.a. gezwollen tong.

Heimlich greep

 • Ga achter de cliënt staan
 • >Buig de cliënt iets voorover
 • Maak een vuist en pak die met de andere hand vast
 • Leg de vuist tussen navel en borstbeen bij de cliënt
 • Geef een krachtige ruk schuin omhoog naar je toe

5 maal Heimlich greep, 5 maal stoten tussen de schouders etc.

Bedlegerige cliënten in zijligging plaatsen en eerst proberen met stoten tussen de schouders of de voedselbrok loskomt. Bij onvoldoende resultaat reanimatieplank onder de cliënt schuiven en de Heimlich greep in rugligging uitvoeren.  In uiterste nood trachten het effect van de Heimlich greep te bereiken terwijl de cliënt in zijligging op bed ligt

Sluiten

Belemmering van de ademwegen door vreemd voorwerp (prothese),voedsel of ontstekingsproces in de mondkeelholte, allergische reactie, psychisch of maligniteit.

 • verdenking ademobstructie
 • bewusteloosheid
 • bekend met allergische reacties
 • blauw gekleurde huid, lippen of tong, blauwe extrimiteiten
 • ernstige benauwdheid en een gierende ademhaling
 • ademt moeilijk
 • ziek of koorts
 • oorzaak psychisch gerateerd
 • keelklachten en pijn bij slikken
 • hoesten of kortademig

Vragen

 1. Wat is er gebeurd? Beschrijf de situatie (b.v. cliënt in bed aangetroffen of tijdens het eten)
 2. Ademt de cliënt nog? Is de in ademhaling hoorbaar?
 3. Is cliënt bij bewustzijn?
 4. Heeft de cliënt zich mogelijk verslikt in eten of drinken?
 5. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur?
 6. Is cliënt in staat om te hoesten/praten?
 7. Cliënt bekend met slikstoornissen (in kader van dementie of CVA )
 8. Zou er sprake kunnen zijn van een allergische reactie (insectenbeet/medicatie)
 9. Heeft de cliënt een verminderde slikreflex door alcohol of medicijngebruik?

Advies

 1. Blijf zelf rustig, raak niet in paniek en vertel de cliënt wat je gaat doen.
 2. Blijf bij de cliënt, vraag of bel een collega om hulp.
 3. Mond en keelholte inspecteren of er iets inzit en probeer alles wat los zit in de mond zit te verwijderen (prothese) door middel van “lepelen”(met vinger, met scheppende beweging mond – en keelholte legen). Bij verslikken in drinken: voorover laten buigen en door de neus in laten ademen. Laten hoesten. Géén Heimlichgreep toepassen!

Bij verslikken in drinken: voorover laten buigen en door de nuis in laten ademen. Laten hoesten. Géén Heimlichgreep toepassen!

Bij verslikken in voedsel: stimuleer hoesten totdat voedselbrok losschiet. Indien cliënt dit niet meer kan: geef 5 stoten tussen de schouderbladen en pas de Heimlichgreep toe. Stoten tussen de schouderbladen afwisselen met Heimlichgreep. Controleer ademhaling en mond.

Indien cliënt buiten bewustzijn raakt: pas liggende Heimlich toe met hoofd opzij en blijf de mond en de ademhaling controleren en/of start reanimatie indien dit binnen de behandelafspraken past.

Achtergrondinformatie

© 2021 Archipel Zorggroep (Verpleegkundige Triage) - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap